• TECHKNOW
 • TECHKNOW

  Resize
  Dock/Undock
  NEW FAQ ADDED
  X

  IMC's wereldwijde beleid met betrekking tot REACH

  Overeenkomstig de bepalingen van de Europese Verordening (EG) 1907/2006 betreffende de registratie, evaluatie, autorisatie en beperking van chemische stoffen (REACH), heeft de IMC Group alle nodige maatregelen genomen om ervoor te zorgen dat haar leden deze REACH-bepalingen naleven. De IMC Group wordt ondersteund en regelmatig geadviseerd door TÜV SÜD, een toonaangevende Europese organisatie, die beschikt over diepgaande expertise en ervaring met betrekking tot implementatie, naleving en begeleiding in verband met de REACH-regelgeving.  RoHS-richtlijn

  Overeenkomstig de bepalingen van het Europees Parlement 2011/65/EU betreffende de beperking van gevaarlijke stoffen (RoHS), heeft de IMC Group alle nodige maatregelen genomen om ervoor te zorgen dat haar leden deze RoHS-bepalingen naleven.

  © ISCAR LTD. Manufacturer of Metalworking Tools (Iscar.com) All Rights Reserved